the study of the internal structure of words

listen to the pronunciation of the study of the internal structure of words
الإنجليزية - التركية

تعريف the study of the internal structure of words في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the study of the internal structure of words

  الواصلة

  the stu·dy of the in·ter·nal struc·ture of words

  التركية النطق

  dhi stʌdi ıv dhi întırnıl strʌkçır ıv wırdz

  النطق

  /ᴛʜē ˈstədē əv ᴛʜē ənˈtərnəl ˈstrəkʧər əv ˈwərdz/ /ðiː ˈstʌdiː əv ðiː ɪnˈtɜrnəl ˈstrʌkʧɜr əv ˈwɜrdz/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات