the study of the forms of things

listen to the pronunciation of the study of the forms of things
الإنجليزية - التركية

تعريف the study of the forms of things في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the study of the forms of things

  الواصلة

  the stu·dy of the forms of things

  التركية النطق

  dhi stʌdi ıv dhi fôrmz ıv thîngz

  النطق

  /ᴛʜē ˈstədē əv ᴛʜē ˈfôrmz əv ˈᴛʜəɴɢz/ /ðiː ˈstʌdiː əv ðiː ˈfɔːrmz əv ˈθɪŋz/

  كلمة اليوم

  publican
المفضلات