the study of the form and structure of animals and plants

listen to the pronunciation of the study of the form and structure of animals and plants
الإنجليزية - التركية

تعريف the study of the form and structure of animals and plants في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the study of the form and structure of animals and plants

  الواصلة

  the stu·dy of the form and struc·ture of animals and plants

  التركية النطق

  dhi stʌdi ıv dhi fôrm ınd strʌkçır ıv änımılz ınd plänts

  النطق

  /ᴛʜē ˈstədē əv ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ˈanəməlz ənd ˈplants/ /ðiː ˈstʌdiː əv ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ˈænəməlz ənd ˈplænts/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات