the study of form and structure of animals and plants and their fossil remains

listen to the pronunciation of the study of form and structure of animals and plants and their fossil remains
الإنجليزية - التركية

تعريف the study of form and structure of animals and plants and their fossil remains في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the study of form and structure of animals and plants and their fossil remains

  الواصلة

  the stu·dy of form and struc·ture of animals and plants and their fos·sil re·mains

  التركية النطق

  dhi stʌdi ıv fôrm ınd strʌkçır ıv änımılz ınd plänts ınd dher fäsıl rimeynz

  النطق

  /ᴛʜē ˈstədē əv ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ˈanəməlz ənd ˈplants ənd ˈᴛʜer ˈfäsəl rēˈmānz/ /ðiː ˈstʌdiː əv ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ˈænəməlz ənd ˈplænts ənd ˈðɛr ˈfɑːsəl riːˈmeɪnz/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات