the state of being negligent

listen to the pronunciation of the state of being negligent
الإنجليزية - التركية

تعريف the state of being negligent في الإنجليزية التركية القاموس.

negligence
ihmal

Kaza yönetici ihmali yüzündendi. - The accident was due to the negligence of the caretaker.

İhmalkarlığından memnun değilim. - I'm displeased with your negligence.

negligence
savsaklama
negligence
boşlama
negligence
{i} özensizlik
negligence
gross negligence büyük gaflet
negligence
kayıtsızlık/ihmalcilik
negligence
lâubalice
negligence
{i} dikkatsizlik
negligence
negligentihmalci
negligence
(isim) ihmal, umursamazlık, ihmalcilik, ihmalkârlık, özensizlik, dikkatsizlik
negligence
baştan savma olarak
negligence
negligentlydikkatsizlikle
negligence
{i} ihmalcilik
negligence
savsak kayıtsız
negligence
{i} ihmalkârlık

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

Tom beni ihmalkarlıkla suçladı. - Tom accused me of negligence.

الإنجليزية - الإنجليزية
negligence
state of being
Regarding a person's physical condition
state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
the state of being negligent

  الواصلة

  the state of be·ing neg·li·gent

  التركية النطق

  dhi steyt ıv biîng neglıcınt

  النطق

  /ᴛʜē ˈstāt əv ˈbēəɴɢ ˈnegləʤənt/ /ðiː ˈsteɪt əv ˈbiːɪŋ ˈnɛɡləʤənt/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات