the science of organic forms

listen to the pronunciation of the science of organic forms
الإنجليزية - التركية

تعريف the science of organic forms في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the science of organic forms

  الواصلة

  the sci·ence of or·gan·ic forms

  التركية النطق

  dhi sayıns ıv ôrgänîk fôrmz

  النطق

  /ᴛʜē ˈsīəns əv ôrˈganək ˈfôrmz/ /ðiː ˈsaɪəns əv ɔːrˈɡænɪk ˈfɔːrmz/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات