the record of claims made or paid within a specified time period

listen to the pronunciation of the record of claims made or paid within a specified time period
الإنجليزية - التركية

تعريف the record of claims made or paid within a specified time period في الإنجليزية التركية القاموس.

experience
{i} başa gelen olay
experience
{f} tecrübe etmek
experience
(Tıp) eksperiyans
experience
marifetli
experience
bizzat yaşamak
experience
yaşantılamak
experience
görüp geçirmek
experience
(Nükleer Bilimler) deneyim

Eğer yurt dışında ilk yaşama deneyiminse, Kanada gidilecek iyi bir yerdir. - Canada is a good place to go if it's your first experience living abroad.

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

experience
{f} karşılaşmak
experience
{i} yaşam

Bu tecrübe onun yaşamında çok önemli sayılır. - This experience counts for much in his life.

Onlar benim geçmiş yaşamım hakkında birçok soru sordular. - They asked a lot of questions about my past experience.

experience
başa gelen şey
experience
(isim) deneyim, pratik, tecrübe, başa gelen olay, hayat, yaşam, olay, din değiştirme [amer.]
experience
{i} olay

Tom benzer bir olay yaşadı. - Tom had a similar experience.

Bu, Mary'nin ailedeki ilk ölüm olayıdır. - This is Mary's first experience of a death in the family.

experience
deney

Benim deneyimlerime göre, Fransızca dil bilgisini öğrenmek bir yıl alır. - According to my experience, it takes one year to master French grammar.

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

experience
{f} uğramak
experience
serüven
experience
{i} deneyim, tecrübe
experience
görüp geçi
الإنجليزية - الإنجليزية
experience
the record of claims made or paid within a specified time period

  الواصلة

  the rec·ord of claims made or paid with·in a spe·ci·fied time pe·ri·od

  التركية النطق

  dhi rıkôrd ıv kleymz meyd ır peyd wîdhîn ı spesıfayd taym pîriıd

  النطق

  /ᴛʜē rəˈkôrd əv ˈklāmz ˈmād ər ˈpād wəˈᴛʜən ə ˈspesəˌfīd ˈtīm ˈpərēəd/ /ðiː rəˈkɔːrd əv ˈkleɪmz ˈmeɪd ɜr ˈpeɪd wɪˈðɪn ə ˈspɛsəˌfaɪd ˈtaɪm ˈpɪriːəd/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات