the recall of an employee after a layoff

listen to the pronunciation of the recall of an employee after a layoff
الإنجليزية - الإنجليزية
call-back
the recall of an employee after a layoff

  الواصلة

  the re·call of an em·ploy·ee af·ter a lay·off

  التركية النطق

  dhi rîkôl ıv ın employi äftır ı leyôf

  النطق

  /ᴛʜē rəˈkôl əv ən emˈploiē ˈaftər ə ˈlāˌôf/ /ðiː rɪˈkɔːl əv ən ɛmˈplɔɪiː ˈæftɜr ə ˈleɪˌɔːf/

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات