the recall of an employee after a layoff a return call

listen to the pronunciation of the recall of an employee after a layoff a return call
الإنجليزية - الإنجليزية
call-back
the recall of an employee after a layoff a return call

  الواصلة

  the re·call of an em·ploy·ee af·ter a lay·off a re·turn call

  التركية النطق

  dhi rîkôl ıv ın employi äftır ı leyôf ı ritırn kôl

  النطق

  /ᴛʜē rəˈkôl əv ən emˈploiē ˈaftər ə ˈlāˌôf ə rēˈtərn ˈkôl/ /ðiː rɪˈkɔːl əv ən ɛmˈplɔɪiː ˈæftɜr ə ˈleɪˌɔːf ə riːˈtɜrn ˈkɔːl/

  كلمة اليوم

  jubilee
المفضلات