the reappearance of a disease or illness after being cured

listen to the pronunciation of the reappearance of a disease or illness after being cured
الإنجليزية - التركية

تعريف the reappearance of a disease or illness after being cured في الإنجليزية التركية القاموس.

recrudescence
yeniden olma
recrudescence
nüksetme
recrudescence
patlak verme
recrudescence
(Tıp) Nüksetme,yeniden gelme
recrudescence
(isim) yeniden kötüleşme, tekrarlama [tıp.], açılma (yara)
recrudescence
{i} açılma (yara)
recrudescence
{i} yeniden kötüleşme
recrudescence
{i} tekrarlama [tıp.]
الإنجليزية - الإنجليزية
recrudescence
the reappearance of a disease or illness after being cured

  الواصلة

  the re·ap·pear·ance of a dis·ease or ill·ness af·ter be·ing cured

  التركية النطق

  dhi riıpîrıns ıv ı dîziz ır îlnıs äftır biîng kyûrd

  النطق

  /ᴛʜē ˌrēəˈpərəns əv ə dəˈzēz ər ˈəlnəs ˈaftər ˈbēəɴɢ ˈkyo͝ord/ /ðiː ˌriːəˈpɪrəns əv ə dɪˈziːz ɜr ˈɪlnəs ˈæftɜr ˈbiːɪŋ ˈkjʊrd/

  كلمة اليوم

  pariah
المفضلات