the quality or state of being ugly

listen to the pronunciation of the quality or state of being ugly
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality or state of being ugly في الإنجليزية التركية القاموس.

ugliness
{i} çirkinlik

Güzellik bir görüş meselesidir ama çirkinlik evrenseldir. - Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal.

Çirkin ve mutsuz bir dünyada, en zengin adam çirkinlik ve mutsuzluktan başka bir şey satın alamaz. - In an ugly and unhappy world the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness.

ugliness
{i} iğrençlik
الإنجليزية - الإنجليزية
ugliness
the quality or state of being ugly

  الواصلة

  the qua·li·ty or state of be·ing ug·ly

  التركية النطق

  dhi kwälıti ır steyt ıv biîng ʌgli

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē ər ˈstāt əv ˈbēəɴɢ ˈəglē/ /ðiː ˈkwɑːlətiː ɜr ˈsteɪt əv ˈbiːɪŋ ˈʌɡliː/

  كلمة اليوم

  clamant
المفضلات