the quality of logical connection and orderly relationship of parts

listen to the pronunciation of the quality of logical connection and orderly relationship of parts
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of logical connection and orderly relationship of parts في الإنجليزية التركية القاموس.

coherence
{i} uyum
coherence
{i} tutarlılık, tutarlık, mantıklılık
coherence
{i} ahenk
coherence
evreuyumluluk
coherence
mantıklılık
coherence
iltisak
coherence
tutarlık
coherence
uygunluk
coherence
uyumluluk
coherence
birbirini tutma
coherence
{i} eş fazlı olma
coherence
(Nükleer Bilimler) bağdaşıklık
coherence
(Tıp) Tutarlılık, uygunluk
coherence
{i} yapışma
coherence
(Tıp) Yapışıklık, birbirine yapışma
الإنجليزية - الإنجليزية
coherence
the quality of logical connection and orderly relationship of parts

  الواصلة

  the qua·li·ty of lo·gi·cal con·nec·tion and or·der·ly re·la·tion·ship of parts

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv läcîkıl kınekşın ınd ôrdırli rileyşınşîp ıv pärts

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈläʤəkəl kəˈneksʜən ənd ˈôrdərlē rēˈlāsʜənˌsʜəp əv ˈpärts/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈlɑːʤɪkəl kəˈnɛkʃən ənd ˈɔːrdɜrliː riːˈleɪʃənˌʃɪp əv ˈpɑːrts/

  كلمة اليوم

  capitulate
المفضلات