the quality of being valuable

listen to the pronunciation of the quality of being valuable
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of being valuable في الإنجليزية التركية القاموس.

valuableness
değerlilik
الإنجليزية - الإنجليزية
valuableness
the quality of being valuable

  الواصلة

  the qua·li·ty of be·ing va·lu·a·ble

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv biîng välyubıl

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈvalyo͞obəl/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈvæljuːbəl/

  كلمة اليوم

  lavaliere
المفضلات