the quality of being reliable, dependable or trustworthy

listen to the pronunciation of the quality of being reliable, dependable or trustworthy
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of being reliable, dependable or trustworthy في الإنجليزية التركية القاموس.

reliability
güvenilirlik

Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir. - In other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth.

reliability
{i} dayanıklılık
reliability
(Askeri) GÜVEN DERECESİ, İŞLEME EMNİYETİ: Bir cihazın; karşılaşması muhtemel şartlar altında belirli bir süre için görevini yeterli şekilde yerine getirebilme yeteneği
reliability
(Ticaret) güvenilirlilik
reliability
itimat
reliability
(Askeri) işleme emniyeti
reliability
güvenirlilik
reliability
(Askeri) testin güvenilirliği
reliability
{i} güvenlilik
reliability
(Nükleer Bilimler) güven,güvenilirlik,güvenirlik
reliability
{i} emniyet
reliability
{i} güvenirlik
الإنجليزية - الإنجليزية
reliability
the quality of being reliable, dependable or trustworthy
المفضلات