the quality of being lewd and lascivious

listen to the pronunciation of the quality of being lewd and lascivious
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
licentiousness
wantonness
the quality of being lewd and lascivious

  الواصلة

  the qua·li·ty of be·ing lewd and las·ci·vi·ous

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv biîng lud ınd lısîviıs

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈlo͞od ənd ləˈsəvēəs/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈluːd ənd ləˈsɪviːəs/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات