the quality of being free from errors or interruptions

listen to the pronunciation of the quality of being free from errors or interruptions
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of being free from errors or interruptions في الإنجليزية التركية القاموس.

smoothness
{i} tatlılık
smoothness
{i} akıcılık
smoothness
{i} düzgünlük
smoothness
{i} pürüzsüzlük
smoothness
{i} kayganlık
smoothness
{i} yumuşaklık
الإنجليزية - الإنجليزية
smoothness
the quality of being free from errors or interruptions

  الواصلة

  the qua·li·ty of be·ing free from errors or interruptions

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv biîng fri fırm erırz ır întırʌpşınz

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ ˈfrē fərm ˈerərz ər ˌəntərˈəpsʜənz/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ˈfriː fɜrm ˈɛrɜrz ɜr ˌɪntɜrˈʌpʃənz/

  كلمة اليوم

  gunk
المفضلات