the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle

listen to the pronunciation of the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle
الإنجليزية - التركية

تعريف the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle في الإنجليزية التركية القاموس.

hedonism
(Tıp) Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm
hedonism
zevkçilik
hedonism
fels.hedonizm
hedonism
hazcılık
hedonism
{i} hedonizm
الإنجليزية - الإنجليزية
hedonism
the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle

  الواصلة

  the pur·suit of pleas·ure as a mat·ter of eth·i·cal Prin·ci·ple

  التركية النطق

  dhi pırsut ıv plejır äz ı mätır ıv ethıkıl prînsıpıl

  النطق

  /ᴛʜē pərˈso͞ot əv ˈpleᴢʜər ˈaz ə ˈmatər əv ˈeᴛʜəkəl ˈprənsəpəl/ /ðiː pɜrˈsuːt əv ˈplɛʒɜr ˈæz ə ˈmætɜr əv ˈɛθəkəl ˈprɪnsəpəl/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات