the proportions of the ingredients being varied to suit the particular purposes

listen to the pronunciation of the proportions of the ingredients being varied to suit the particular purposes
الإنجليزية - التركية

تعريف the proportions of the ingredients being varied to suit the particular purposes في الإنجليزية التركية القاموس.

bronze
bronzlaşmak
bronze
(Kimya) tunç alaşım
bronze
bronzlaştırmak
bronze
{f} bronzlaş

Güneş onun cildini bronzlaştırdı. - The sun has bronzed her skin.

bronze
bronz rengi
bronze
tunç
bronze
{i} bronz sanat eseri
bronze
(İnşaat) bronz

O bronz bir madalya kazandı. - He won a bronze medal.

Kahramanın bronz bir heykelini diktiler. - They set up a bronze statue of the hero.

bronze
bronzdan yapılmlş sanat eseri
bronze
(fiil) bronzlaştırmak
bronze
Bronze AgeTunç Devri
bronze
(Tekstil) 1. bronz, tunç 2. bronzlaşmak
bronze
tunç,v.bronzlaş: n.bronz
bronze
bronzdan yapılmış
bronze
bronz şekli ver
bronze
bronzla kaplamak
الإنجليزية - الإنجليزية
bronze
the proportions of the ingredients being varied to suit the particular purposes

  الواصلة

  the proportions of the ingredients be·ing var·ied to suit the par·ti·cu·lar purposes

  التركية النطق

  dhi prıpôrşınz ıv dhi îngridiınts biîng verid tı sut dhi pırtîkyılır pırpısız

  النطق

  /ᴛʜē prəˈpôrsʜənz əv ᴛʜē ənˈgrēdēənts ˈbēəɴɢ ˈverēd tə ˈso͞ot ᴛʜē pərˈtəkyələr ˈpərpəsəz/ /ðiː prəˈpɔːrʃənz əv ðiː ɪnˈɡriːdiːənts ˈbiːɪŋ ˈvɛriːd tə ˈsuːt ðiː pɜrˈtɪkjəlɜr ˈpɜrpəsəz/

  كلمة اليوم

  fussbudget
المفضلات