the property that makes legible or easily readable

listen to the pronunciation of the property that makes legible or easily readable
الإنجليزية - التركية

تعريف the property that makes legible or easily readable في الإنجليزية التركية القاموس.

legibility
açıklık
legibility
(Bilgisayar) okunurluk
legibility
nitelik
legibility
{i} okunaklılık
legibility
{i} okunabilirlik
الإنجليزية - الإنجليزية
legibility
the property that makes legible or easily readable

  الواصلة

  the prop·er·ty that makes leg·i·ble or eas·i·ly rea·da·ble

  التركية النطق

  dhi präpırti dhıt meyks lecıbıl ır izıli ridıbıl

  النطق

  /ᴛʜē ˈpräpərtē ᴛʜət ˈmāks ˈleʤəbəl ər ˈēzəlē ˈrēdəbəl/ /ðiː ˈprɑːpɜrtiː ðət ˈmeɪks ˈlɛʤəbəl ɜr ˈiːzəliː ˈriːdəbəl/

  كلمة اليوم

  duodecimal
المفضلات