the process of forming a general idea from what is observed

listen to the pronunciation of the process of forming a general idea from what is observed
الإنجليزية - التركية

تعريف the process of forming a general idea from what is observed في الإنجليزية التركية القاموس.

conceptualization
(Sosyoloji, Toplumbilim) kavramlaştırma
conceptualization
kavramsallastirma
conceptualization
kavramsallaştırma
conceptualization
Bir kavram ya da kavramlar bütünü oluşturma
conceptualization
Kavramlarla yorumlama, kavramsal yorum
الإنجليزية - الإنجليزية
conceptualization
the process of forming a general idea from what is observed

  الواصلة

  the proc·ess of forming a gen·er·al I·de·a from what I·s ob·served

  التركية النطق

  dhi prôses ıv fôrmîng ı cenrıl aydiı fırm hwʌt îz ıbzırvd

  النطق

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ˈfôrməɴɢ ə ˈʤenrəl īˈdēə fərm ˈhwət əz əbˈzərvd/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ˈfɔːrmɪŋ ə ˈʤɛnrəl aɪˈdiːə fɜrm ˈhwʌt ɪz əbˈzɜrvd/

  كلمة اليوم

  acquiesce
المفضلات