the power or right to exercise authority

listen to the pronunciation of the power or right to exercise authority
الإنجليزية - التركية

تعريف the power or right to exercise authority في الإنجليزية التركية القاموس.

jurisdiction
{i} yargı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

Bizim burada yargılamamız var. - We have jurisdiction here.

jurisdiction
{i} yetki alanı

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
(Politika, Siyaset) yargı alanı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

jurisdiction
(Ticaret) yargı yetkisinin alanı
jurisdiction
(Ticaret) yargılama hakkı
jurisdiction
yetki sınırları
jurisdiction
(Ticaret) mahkemenin görevi
jurisdiction
{i} yargılama yetkisi
jurisdiction
işçi sendikalarının yetki alanınajurisdictional dispute sendikalar arasın
jurisdiction
(Avrupa Birliği) yargı yetkisi
jurisdiction
(Askeri) YARGI HAKKI, YARGI YETKİSİ, KAZA BÖLGESİ, YETKİ: Kaza kuvvetini kullanma iktidarı
jurisdiction
{i} yetki

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
hükümetin nüfuz dairesi
jurisdiction
hükümet
jurisdiction
hâkimin yargılama dairesi
jurisdiction
jurisdictionalhükümet nüfuzuna veya nüfuz dairesine ait
الإنجليزية - الإنجليزية
jurisdiction
the power or right to exercise authority

  الواصلة

  the po·wer or right to ex·er·cise au·tho·ri·ty

  التركية النطق

  dhi pauır ır rayt tı eksırsayz ıthôrıti

  النطق

  /ᴛʜē ˈpouər ər ˈrīt tə ˈeksərˌsīz əˈᴛʜôrətē/ /ðiː ˈpaʊɜr ɜr ˈraɪt tə ˈɛksɜrˌsaɪz əˈθɔːrətiː/

  كلمة اليوم

  fauntleroy
المفضلات