the power of creative imagination

listen to the pronunciation of the power of creative imagination
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
ingeniousness
ingenuity
cleverness
inventiveness
the power of creative imagination

  الواصلة

  the po·wer of cre·a·tive im·ag·i·na·tion

  التركية النطق

  dhi pauır ıv krieytîv îmäcıneyşın

  النطق

  /ᴛʜē ˈpouər əv krēˈātəv əˌmaʤəˈnāsʜən/ /ðiː ˈpaʊɜr əv kriːˈeɪtɪv ɪˌmæʤəˈneɪʃən/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات