the point intended to be hit, or object intended to be attained or affected

listen to the pronunciation of the point intended to be hit, or object intended to be attained or affected
الإنجليزية - التركية

تعريف the point intended to be hit, or object intended to be attained or affected في الإنجليزية التركية القاموس.

aim
{i} hedefleme

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

aim
{i} nişan alma

Silahımla bir ayıya asla nişan almadım. - I have never aimed at a bear with my rifle.

aim
{i} erek
aim
hedef almak
aim
amaçlamak

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

aim
{f} hedefle

O, hedeflediğimiz şey. - That's what we're aiming for.

Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız. - We must always aim high.

aim
hedef

Barack Obama, nükleer silahlarla ilgili uluslararası bir yasaklamayı hedefliyor, fakat tüm savaşlarda onlara karşı değil. - Barack Obama is aiming for an international ban on nuclear weapons, but is not against them in all wars.

Siz hangi üniversiteyi hedefliyorsunuz? - Which college are you aiming for?

aim
take aim nişan almak
aim
{i} gaye
aim
amaçla

Biz tüm amaçlarımıza ulaştık. - We have achieved all our aims.

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

aim
emel
aim
{f} yöneltmek
aim
maksatsız
aim
aimless gayesiz
aim
nişan tahtası
aim
nişan/hedef
aim
{i} maksat
aim
(fiil) hedeflemek, nişan almak, kastetmek, niyet etmek, yöneltmek, doğrultmak, çalışmak ( e), fırlatmak (füze)
aim
(Askeri) NİŞAN ALMAK: Herhangi bir silah, mermi, bomba vesaireyi, hedefe isabet edecek şekilde tevcih etmek
aim
aim hedefle/nişan al
الإنجليزية - الإنجليزية
aim
the point intended to be hit, or object intended to be attained or affected

    الواصلة

    the point in·tend·ed to be hit, or ob·ject in·tend·ed to be attained or af·fec·ted

    النطق

    كلمة اليوم

    etiolate
المفضلات