the philosophical theory that material pleasure is the principal good in life

listen to the pronunciation of the philosophical theory that material pleasure is the principal good in life
الإنجليزية - التركية

تعريف the philosophical theory that material pleasure is the principal good in life في الإنجليزية التركية القاموس.

hedonism
(Tıp) Aşırı zevke dalma, hazcılık, hedonizm
hedonism
zevkçilik
hedonism
fels.hedonizm
hedonism
hazcılık
hedonism
{i} hedonizm
الإنجليزية - الإنجليزية
hedonism
the philosophical theory that material pleasure is the principal good in life

  الواصلة

  the phi·lo·soph·i·cal the·o·ry that ma·te·ri·al pleas·ure I·s the prin·ci·pal good in life

  التركية النطق

  dhi fîlısäfîkıl thiıri dhıt mıtîriıl plejır îz dhi prînsıpıl gîd în layf

  النطق

  /ᴛʜē ˌfələˈsäfəkəl ˈᴛʜēərē ᴛʜət məˈtərēəl ˈpleᴢʜər əz ᴛʜē ˈprənsəpəl gəd ən ˈlīf/ /ðiː ˌfɪləˈsɑːfɪkəl ˈθiːɜriː ðət məˈtɪriːəl ˈplɛʒɜr ɪz ðiː ˈprɪnsəpəl ɡɪd ɪn ˈlaɪf/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات