the person responsible for organizing and running an event

listen to the pronunciation of the person responsible for organizing and running an event
الإنجليزية - التركية

تعريف the person responsible for organizing and running an event في الإنجليزية التركية القاموس.

autocrat
zorba
autocrat
saltıkçı
autocrat
despot
autocrat
{i} otokrat
autocrat
autocratic müstebit
autocrat
{i} diktatör
autocrat
autocratically müstebit bir şekilde
autocrat
müstebit kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
autocrat
the person responsible for organizing and running an event

  الواصلة

  the per·son re·spon·si·ble for or·gan·iz·ing and run·ning an e·vent

  التركية النطق

  dhi pırsın rispänsıbıl fôr ôrgınayzîng ınd rʌnîng ın ivent

  النطق

  /ᴛʜē ˈpərsən rēˈspänsəbəl ˈfôr ˈôrgəˌnīzəɴɢ ənd ˈrənəɴɢ ən ēˈvent/ /ðiː ˈpɜrsən riːˈspɑːnsəbəl ˈfɔːr ˈɔːrɡəˌnaɪzɪŋ ənd ˈrʌnɪŋ ən iːˈvɛnt/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات