the next to highest level of official classification for documents

listen to the pronunciation of the next to highest level of official classification for documents
الإنجليزية - التركية

تعريف the next to highest level of official classification for documents في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

secret
saklı

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
secret
the next to highest level of official classification for documents

  الواصلة

  the next to highest lev·el of Of·fi·cial clas·si·fi·ca·tion for documents

  التركية النطق

  dhi neks tı hayıst levıl ıv ıfîşıl kläsıfıkeyşın fôr däkyumınts

  النطق

  /ᴛʜē ˈneks tə ˈhīəst ˈlevəl əv əˈfəsʜəl ˌklasəfəˈkāsʜən ˈfôr ˈdäkyo͞omənts/ /ðiː ˈnɛks tə ˈhaɪəst ˈlɛvəl əv əˈfɪʃəl ˌklæsəfəˈkeɪʃən ˈfɔːr ˈdɑːkjuːmənts/

  كلمة اليوم

  ripsnorter
المفضلات