the name that precedes the surname

listen to the pronunciation of the name that precedes the surname
الإنجليزية - التركية

تعريف the name that precedes the surname في الإنجليزية التركية القاموس.

first name
(Bilgisayar) adı

Onu ilk adından biliyorum. - I know him by his first name.

Beni ilk adımla çağırmanı senden kaç kez istemek zorundayım? - How many times do I have to ask you to call me by my first name?

first name
asıl isim
first name
ad
forename
ilk ad
forename
ad
first name
Bir kişinin ilk adı, doğduğunda ona verilen isim
first name
isim

Fransa'da isim soyadından önce gelir. - In France, the first name goes before the surname.

Mary'nin cinayetinden sonra Tom'unki ilgi kişiler listesinde ilk isimdi. - Tom's was the first name on the list of persons of interest after Mary's murder.

forename
birinci isim
forename
{i} ön ad
forename
küçük isim
forename
forenamed yukarıda ismi geçen
forename
{i} ilk isim; küçük isim
forename
şahıs ismi
forename
{i} isim
forename
vaftiz ismi
forename
mezkur
الإنجليزية - الإنجليزية
first name
forename
given name
the name that precedes the surname

  الواصلة

  the name that precedes the sur·name

  التركية النطق

  dhi neym dhıt prîsidz dhi sırneym

  النطق

  /ᴛʜē ˈnām ᴛʜət prəˈsēdz ᴛʜē ˈsərˌnām/ /ðiː ˈneɪm ðət prɪˈsiːdz ðiː ˈsɜrˌneɪm/

  كلمة اليوم

  sansculotte
المفضلات