the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement

listen to the pronunciation of the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement
الإنجليزية - التركية

تعريف the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement في الإنجليزية التركية القاموس.

hard core
blokaj
hard core
çakıl
hard core
çekirdek
hard core
çekirdek kadro
hard core
(Askeri) Central
hard core
mıcır
الإنجليزية - الإنجليزية
hard core
the most dedicated and intensely loyal nucleus of a group or movement

  الواصلة

  the most de·di·ca·ted and in·tense·ly loy·al nu·cle·us of a group or move·ment

  التركية النطق

  dhi mōs dedıkeytıd ınd întensli loyıl nukliıs ıv ı grup ır muvmınt

  النطق

  /ᴛʜē ˈmōs ˈdedəkātəd ənd ənˈtenslē ˈloiəl ˈno͞oklēəs əv ə ˈgro͞op ər ˈmo͞ovmənt/ /ðiː ˈmoʊs ˈdɛdəkeɪtəd ənd ɪnˈtɛnsliː ˈlɔɪəl ˈnuːkliːəs əv ə ˈɡruːp ɜr ˈmuːvmənt/

  كلمة اليوم

  connubial
المفضلات