the means of connection between things linked in series

listen to the pronunciation of the means of connection between things linked in series
الإنجليزية - التركية

تعريف the means of connection between things linked in series في الإنجليزية التركية القاموس.

link
bağ

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

Bir zincir birçok bağlantıdan oluşur. - A chain is made up of many links.

link
(Askeri) haberleşme irtibatı
link
(Askeri) bakla
link
zincirlenmek
link
rotilli kol
link
üzengi
link
(together/up ile) bağlamak
link
{f} bağla

ABD'de ülke çapındaki bir ankete göre Müslümanların terörle bağlantılı olduğu yaygın bir inançtır. - It is a prevalent belief, according to a nationwide poll in the United States, that Muslims are linked with terrorism.

Tom bloğundan benim siteme bağlandı. - Tom linked to my website from his blog.

the means of
araçları
link
mesaha zincirinin 20 santimetre boyunda bir ölçü halkası
link
kulis
link
{i} kol düğmesi
link
birbirine bağlamak
link
(Tıp) Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka
link
{f} eklemek
link
(Askeri) HAL, BAĞLANTI, BAĞ, İRTİBAT: Muhaberede iki nokta arasında haberleşme tesis ve imkanlarının bulunduğunu belirten genel terim
link
{i} eklem

Tatoeba'nı yeni versiyonu, insanları eklemeye ve onlarda redaksiyon yapmaya olanak sağlayacak! - The new version of Tatoeba will allow linking people, and even editing them!

link
(fiil) bağlamak, eklemek, bağlantı kurmak, ulamak, birleşmek, eklenmek
link
{f} birleşmek
link
(İnşaat) bağlantı, mafsal
link
(isim) halka, bağlantı, bağ, kol düğmesi, eklem, meşale
الإنجليزية - الإنجليزية
link
nexus
the means of connection between things linked in series

  الواصلة

  the means of con·nec·tion be·tween things linked in se·ries

  التركية النطق

  dhi minz ıv kınekşın bitwin thîngz lîngkt în sîriz

  النطق

  /ᴛʜē ˈmēnz əv kəˈneksʜən bēˈtwēn ˈᴛʜəɴɢz ˈləɴɢkt ən ˈsərēz/ /ðiː ˈmiːnz əv kəˈnɛkʃən biːˈtwiːn ˈθɪŋz ˈlɪŋkt ɪn ˈsɪriːz/

  كلمة اليوم

  groundling
المفضلات