the losing of intelligence due to old age

listen to the pronunciation of the losing of intelligence due to old age
الإنجليزية - التركية

تعريف the losing of intelligence due to old age في الإنجليزية التركية القاموس.

senility
{i} yaşlılık
senility
(Tıp) bunama
senility
halsizlik
senility
ihtiyarlık
senility
güçsüzlük
senility
{i} bunaklık
senility
{i} dermansızlık
senility
yaşlılıktan ileri gelen zafiyet
senility
(Tıp) n.İhtiyarlık, yaşlılık, senilite
senility
(Biyoloji) senilite
الإنجليزية - الإنجليزية
senility
the losing of intelligence due to old age

  الواصلة

  the los·ing of in·tel·li·gence due to old age

  التركية النطق

  dhi luzîng ıv întelıcıns dyu tı ōld eyc

  النطق

  /ᴛʜē ˈlo͞ozəɴɢ əv ənˈteləʤəns ˈdyo͞o tə ˈōld ˈāʤ/ /ðiː ˈluːzɪŋ əv ɪnˈtɛləʤəns ˈdjuː tə ˈoʊld ˈeɪʤ/

  كلمة اليوم

  stiggins
المفضلات