the location of the camera or eye used to render the scene

listen to the pronunciation of the location of the camera or eye used to render the scene
الإنجليزية - التركية

تعريف the location of the camera or eye used to render the scene في الإنجليزية التركية القاموس.

viewpoint
bakış açısı

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum. - I am looking at the matter from a different viewpoint.

viewpoint
bakım
viewpoint
görüş açısı
viewpoint
bakış acısı
viewpoint
{i} manzara noktası
viewpoint
bakış açı

Onlar benim bakış açımı benimsediler. - They adopted my viewpoint.

Onun bakış açısı sınırlıdır. - Her viewpoint is limited.

viewpoint
görüş

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

viewpoint
{i} görüş noktası
الإنجليزية - الإنجليزية
viewpoint
the location of the camera or eye used to render the scene

  الواصلة

  the lo·ca·tion of the cam·er·a or eye used to rend·er the scene

  التركية النطق

  dhi lōkeyşın ıv dhi kämrı ır ay yuzd tı rendır dhi sin

  النطق

  /ᴛʜē lōˈkāsʜən əv ᴛʜē ˈkamrə ər ˈī ˈyo͞ozd tə ˈrendər ᴛʜē ˈsēn/ /ðiː loʊˈkeɪʃən əv ðiː ˈkæmrə ɜr ˈaɪ ˈjuːzd tə ˈrɛndɜr ðiː ˈsiːn/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات