the joining of two firms involved in different stages of related businesses

listen to the pronunciation of the joining of two firms involved in different stages of related businesses
الإنجليزية - الإنجليزية
vertical merger
the joining of two firms involved in different stages of related businesses

  الواصلة

  the joining of two firms in·volved in dif·fer·ent stages of re·la·ted businesses

  التركية النطق

  dhi coynîng ıv tu fırmz învälvd în dîfrınt steycız ıv rileytıd bîznısız

  النطق

  /ᴛʜē ˈʤoinəɴɢ əv ˈto͞o ˈfərmz ənˈvälvd ən ˈdəfrənt ˈstāʤəz əv rēˈlātəd ˈbəznəsəz/ /ðiː ˈʤɔɪnɪŋ əv ˈtuː ˈfɜrmz ɪnˈvɑːlvd ɪn ˈdɪfrənt ˈsteɪʤəz əv riːˈleɪtəd ˈbɪznəsəz/

  كلمة اليوم

  zabernism
المفضلات