the intended meaning of a communication

listen to the pronunciation of the intended meaning of a communication
الإنجليزية - التركية

تعريف the intended meaning of a communication في الإنجليزية التركية القاموس.

intent
niyet

Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı. - The man attacked her with the intention of killing her.

Benim niyetim size herhangi bir şekilde zarar vermek değildir. - It is not my intent to hurt you in any way.

intent
{i} amaç

Amaçlarını bilmem gerekiyor. - I need to know your intentions.

Onların amaçları açıktır. - Their intentions are obvious.

intent
{i} gaye
intent
{s} niyetli

Polis suçluyu durdurmaya niyetliydi. - The police were intent on stopping the criminal.

Tom yapmak istemediği bir şey yapmaya niyetli değildi. - Tom had no intention of doing anything he didn't want to do.

intent
azimli
intent
dikkatli
intent
dik

Tom dikkatle Mary'ye baktı. - Tom stared at Mary intently.

Kuşları dikkatle ve sevinçle izledi. - She watched the birds intently and joyfully.

intent
{i} kasıt

Evet, bunu kasıtlı yaptım. - Yes, I did this intentionally.

Onun kasıtlı olmadığına eminim. - I'm sure that wasn't intentional.

intent
(sıfat) niyetli, istekli, hevesli, kararlı, meşgul, dalmış, dikkatli
intent
{s} kararlı
intent
{s} istekli
intent
{s} dalmış
intent
(Mukavele) niyet, maksat
intent
{s} hevesli
intent
intently dikkatle
intent
(isim) niyet, maksat, amaç, gaye, kasıt
الإنجليزية - الإنجليزية
spirit
purport
intent
the intended meaning of a communication

  الواصلة

  the in·tend·ed mean·ing of a com·mu·ni·ca·tion

  التركية النطق

  dhi întendıd minîng ıv ı kımyunıkeyşın

  النطق

  /ᴛʜē ənˈtendəd ˈmēnəɴɢ əv ə kəˌmyo͞onəˈkāsʜən/ /ðiː ɪnˈtɛndəd ˈmiːnɪŋ əv ə kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

  كلمة اليوم

  anchorite
المفضلات