the inherent capacity for coming into being

listen to the pronunciation of the inherent capacity for coming into being
الإنجليزية - التركية

تعريف the inherent capacity for coming into being في الإنجليزية التركية القاموس.

potency
(Biyokimya) erklilik
potency
(Tıp) potansi
potency
potens
potency
{i} iktidar
potency
{i} potansiyel
potency
(Tıp) Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü
potency
{i} kuvvet
potency
{i} cinsel güç
potency
{i} güç
potency
(Tıp) Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret
potency
tesir
potency
{i} etki
potency
{i} nüfuz
potency
salâhiyet
الإنجليزية - الإنجليزية
potential
potency
potentiality
the inherent capacity for coming into being

  الواصلة

  the in·her·ent ca·pac·i·ty for com·ing in·to be·ing

  التركية النطق

  dhi înherınt kıpäsıti fôr kʌmîng întı biîng

  النطق

  /ᴛʜē ənˈherənt kəˈpasətē ˈfôr ˈkəməɴɢ əntə ˈbēəɴɢ/ /ðiː ɪnˈhɛrənt kəˈpæsətiː ˈfɔːr ˈkʌmɪŋ ɪntə ˈbiːɪŋ/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات