the giving up of a principal into lawful custody by his bail

listen to the pronunciation of the giving up of a principal into lawful custody by his bail
الإنجليزية - التركية

تعريف the giving up of a principal into lawful custody by his bail في الإنجليزية التركية القاموس.

surrender
{f} pes etmek
surrender
{f} teslim etmek

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
{f} feragat etmek
surrender
{f} kendini bırakmak
surrender
vazgeçme

Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez. - The ruling class will not surrender its power.

Hiç vazgeçme. Asla teslim olma. - Never give up. Never surrender.

surrender
{f} teslim ol

Onlar teslim olmadılar. - They would not surrender.

O teslim olmak zorunda kalacaktı. - He would have to surrender.

surrender
teslim

O teslim olmak zorunda kalacaktı. - He would have to surrender.

Herold teslim olmayı kabul etti. - Herold agreed to surrender.

surrender
{i} teslim etme

Polis silahını teslim etmesi için suçluyu ikna etti. - The police persuaded the criminal to surrender his weapon.

Tom pasaportunu teslim etmek zorunda mıydı? - Did Tom have to surrender his passport?

surrender
herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak
surrender
{i} feragat
surrender
{i} iade
surrender
{i} feragat; verme, bırakma, terk
surrender
{f} teslim etmek; teslim olmak
surrender
{f} bırakmak
surrender
(isim) vazgeçme, feragat, teslim, bırakma, teslim etme, teslim olma, iptal etme, iade
surrender
ümidini kesmek
surrender
surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para mi
الإنجليزية - الإنجليزية
surrender
the giving up of a principal into lawful custody by his bail

  الواصلة

  the gi·ving up of a prin·ci·pal in·to law·ful cus·to·dy by his bail

  التركية النطق

  dhi gîvîng ʌp ıv ı prînsıpıl întı lôfıl kʌstıdi bay hîz beyl

  النطق

  /ᴛʜē ˈgəvəɴɢ ˈəp əv ə ˈprənsəpəl əntə ˈlôfəl ˈkəstədē ˈbī həz ˈbāl/ /ðiː ˈɡɪvɪŋ ˈʌp əv ə ˈprɪnsəpəl ɪntə ˈlɔːfəl ˈkʌstədiː ˈbaɪ hɪz ˈbeɪl/

  كلمة اليوم

  euphuism
المفضلات