the first beard of an adolescent boy

listen to the pronunciation of the first beard of an adolescent boy
الإنجليزية - الإنجليزية
fuzz
the first beard of an adolescent boy

  الواصلة

  the first Beard of an ad·o·les·cent boy

  التركية النطق

  dhi fırst bîrd ıv ın ädōlesınt boy

  النطق

  /ᴛʜē ˈfərst ˈbərd əv ən ˌadōˈlesənt ˈboi/ /ðiː ˈfɜrst ˈbɪrd əv ən ˌædoʊˈlɛsənt ˈbɔɪ/

  كلمة اليوم

  carrageen
المفضلات