the failure to use ordinary or reasonable care under the circumstances

listen to the pronunciation of the failure to use ordinary or reasonable care under the circumstances
الإنجليزية - التركية

تعريف the failure to use ordinary or reasonable care under the circumstances في الإنجليزية التركية القاموس.

negligence
ihmal

Kaza yönetici ihmali yüzündendi. - The accident was due to the negligence of the caretaker.

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

negligence
savsaklama
negligence
boşlama
negligence
{i} özensizlik
negligence
gross negligence büyük gaflet
negligence
kayıtsızlık/ihmalcilik
negligence
lâubalice
negligence
{i} dikkatsizlik
negligence
negligentihmalci
negligence
(isim) ihmal, umursamazlık, ihmalcilik, ihmalkârlık, özensizlik, dikkatsizlik
negligence
baştan savma olarak
negligence
negligentlydikkatsizlikle
negligence
{i} ihmalcilik
negligence
savsak kayıtsız
negligence
{i} ihmalkârlık

Liisa beni ihmalkarlıkla suçladı. - Liisa accused me of negligence.

Muhalefet başbakanı ihmalkarlıkla suçladı. - The opposition accused the prime minister of negligence.

الإنجليزية - الإنجليزية
negligence
the failure to use ordinary or reasonable care under the circumstances

  الواصلة

  the fail·ure to use or·di·na·ry or rea·son·a·ble care un·der the circumstances

  التركية النطق

  dhi feylyır tı yus ôrdıneri ır riznıbıl ker ʌndır dhi sırkımstänsız

  النطق

  /ᴛʜē ˈfālyər tə ˈyo͞os ˈôrdəˌnerē ər ˈrēznəbəl ˈker ˈəndər ᴛʜē ˈsərkəmˌstansəz/ /ðiː ˈfeɪljɜr tə ˈjuːs ˈɔːrdəˌnɛriː ɜr ˈriːznəbəl ˈkɛr ˈʌndɜr ðiː ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات