the even and consistent continuity of a paper surface

listen to the pronunciation of the even and consistent continuity of a paper surface
الإنجليزية - التركية

تعريف the even and consistent continuity of a paper surface في الإنجليزية التركية القاموس.

smoothness
{i} tatlılık
smoothness
{i} akıcılık
smoothness
{i} düzgünlük
smoothness
{i} pürüzsüzlük
smoothness
{i} kayganlık
smoothness
{i} yumuşaklık
الإنجليزية - الإنجليزية
smoothness
the even and consistent continuity of a paper surface

  الواصلة

  the e·ven and con·sist·ent con·ti·nu·i·ty of a pa·per sur·face

  التركية النطق

  dhi ivîn ınd kınsîstınt käntınuıti ıv ı peypır sırfıs

  النطق

  /ᴛʜē ˈēvən ənd kənˈsəstənt ˌkäntəˈno͞oətē əv ə ˈpāpər ˈsərfəs/ /ðiː ˈiːvɪn ənd kənˈsɪstənt ˌkɑːntəˈnuːətiː əv ə ˈpeɪpɜr ˈsɜrfəs/

  كلمة اليوم

  scrannel
المفضلات