the distinctive atmosphere or quality associated with someone or something

listen to the pronunciation of the distinctive atmosphere or quality associated with someone or something
الإنجليزية - التركية

تعريف the distinctive atmosphere or quality associated with someone or something في الإنجليزية التركية القاموس.

aura
aura
aura
(Tıp) avra
aura
izlenim
aura
bir şeyin yaydığı koku
aura
hale
aura
gizemli ortam
aura
koku vb
aura
{i} hava
aura
{i} sıcak basması
aura
{i} buhar
aura
bir cismin saçtığı buhar
aura
(Tıp) Vücuttan ifraz olunan şey, soğuk ter
aura
(Tıp) Sar'a histeri veya astma nöbetlerinden önce duyulan his
aura
{i} koku
aura
{i} atmosfer
aura
{i} ruh
الإنجليزية - الإنجليزية
aura
the distinctive atmosphere or quality associated with someone or something

  الواصلة

  the dis·tinc·tive at·mos·phere or qua·li·ty as·so·ci·a·ted with some·one or some·thing

  التركية النطق

  dhi dîstîngktîv ätmısfîr ır kwälıti ısōsieytıd wîdh sʌmwʌn ır sʌmthîng

  النطق

  /ᴛʜē dəˈstəɴɢktəv ˈatməˌsfər ər ˈkwälətē əˈsōsēˌātəd wəᴛʜ ˈsəmˌwən ər ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː dɪˈstɪŋktɪv ˈætməˌsfɪr ɜr ˈkwɑːlətiː əˈsoʊsiːˌeɪtəd wɪð ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  disinter
المفضلات