the dilution of the remedy

listen to the pronunciation of the dilution of the remedy
الإنجليزية - التركية

تعريف the dilution of the remedy في الإنجليزية التركية القاموس.

potency
(Biyokimya) erklilik
potency
(Tıp) potansi
potency
potens
potency
{i} iktidar
potency
{i} potansiyel
potency
(Tıp) Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü
potency
{i} kuvvet
potency
{i} cinsel güç
potency
{i} güç
potency
(Tıp) Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret
potency
tesir
potency
{i} etki
potency
{i} nüfuz
potency
salâhiyet
الإنجليزية - الإنجليزية
potency
the dilution of the remedy

  الواصلة

  the di·lu·tion of the rem·e·dy

  التركية النطق

  dhi dayluşın ıv dhi remıdi

  النطق

  /ᴛʜē dīˈlo͞osʜən əv ᴛʜē ˈremədē/ /ðiː daɪˈluːʃən əv ðiː ˈrɛmədiː/

  كلمة اليوم

  relucent
المفضلات