the degree of curving of a line or surface

listen to the pronunciation of the degree of curving of a line or surface
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
curvature
the degree of curving of a line or surface

  الواصلة

  the de·gree of cur·ving of a line or sur·face

  التركية النطق

  dhi dîgri ıv kırvîng ıv ı layn ır sırfıs

  النطق

  /ᴛʜē dəˈgrē əv ˈkərvəɴɢ əv ə ˈlīn ər ˈsərfəs/ /ðiː dɪˈɡriː əv ˈkɜrvɪŋ əv ə ˈlaɪn ɜr ˈsɜrfəs/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات