the date on which the sale of the transaction closed

listen to the pronunciation of the date on which the sale of the transaction closed
الإنجليزية - التركية

تعريف the date on which the sale of the transaction closed في الإنجليزية التركية القاموس.

issue date
veriliş tarihi (belge vb)
issue date
(Bilgisayar) çıkarıldığı tarih
issue date
(Bilgisayar) çıkarma tarihi
الإنجليزية - الإنجليزية
issue date
the date on which the sale of the transaction closed

  الواصلة

  the date on which the sale of the trans·ac·tion closed

  التركية النطق

  dhi deyt ôn hwîç dhi seyl ıv dhi tränzäkşın klōzd

  النطق

  /ᴛʜē ˈdāt ˈôn ˈhwəʧ ᴛʜē ˈsāl əv ᴛʜē tranˈzaksʜən ˈklōzd/ /ðiː ˈdeɪt ˈɔːn ˈhwɪʧ ðiː ˈseɪl əv ðiː trænˈzækʃən ˈkloʊzd/

  كلمة اليوم

  gastronome
المفضلات