the condition of being amazed; bewilderment [obs

listen to the pronunciation of the condition of being amazed; bewilderment [obs
الإنجليزية - التركية

تعريف the condition of being amazed; bewilderment [obs في الإنجليزية التركية القاموس.

amazement
{i} şaşkınlık

İkimiz de şaşkınlık içinde gülümsedik. - We both smiled in amazement.

O şaşkınlık içinde baktı. - She looked in amazement.

amazement
ağzı açık kalma
amazement
hayret

Bana hayretle baktı ve tek kelime bile etmeden gitti. - She simply stared at me in amazement and went away without saying a word.

Tom hayret içinde Mary'ye baktı. - Tom looked at Mary in amazement.

amazement
şaşırtma
الإنجليزية - الإنجليزية
amazement
the condition of being amazed; bewilderment [obs
المفضلات