the card game three card brag

listen to the pronunciation of the card game three card brag
الإنجليزية - التركية

تعريف the card game three card brag في الإنجليزية التركية القاموس.

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek için değil ama oldukça yüksek bir IQ'ye sahibim. - Not to brag, but I have a pretty high IQ.

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyon dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first million dollars yesterday.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Zafer kazanmış olmakla övündü. - He bragged of having won the victory.

Tom kesinlikle çok övünür. - Tom certainly brags a lot.

brag
böbürlen

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Tom yeni arabası hakkında övünmeye başladı. - Tom started bragging about his new car.

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
الإنجليزية - الإنجليزية
brag
the card game three card brag

  الواصلة

  the Card game three Card brag

  التركية النطق

  dhi kärd geym thri kärd bräg

  النطق

  /ᴛʜē ˈkärd ˈgām ˈᴛʜrē ˈkärd ˈbrag/ /ðiː ˈkɑːrd ˈɡeɪm ˈθriː ˈkɑːrd ˈbræɡ/

  كلمة اليوم

  intercostal
المفضلات