the attractive shape of a womans body

listen to the pronunciation of the attractive shape of a womans body
الإنجليزية - التركية

تعريف the attractive shape of a womans body في الإنجليزية التركية القاموس.

curve
{f} bükülmek
curve
kavis

O tehlikeli bir kavis. Orada birçok kaza oldu. - That's a dangerous curve. There've been many accidents there.

curve
eğri

Düz bir çizgi bir eğrinin önemsiz bir örneğidir. - A straight line is a trivial example of a curve.

Bir gülümseme, her şeyi düzelten bir eğridir. - A smile is a curve that sets everything straight.

curve
{i} viraj

O, virajsız uzun bir yoldur. - It's a long road with no curves.

curve
dönüş
curve
(Mimarlık) aylama
curve
eğmeç
curve
{f} eğilmek
curve
{i} eğri, kavis, kıvrım
curve
eğil/eğ
curve
{i} kavisli şey
curve
{f} eğmek
curve
imtihan notları sonucu sınıf standartına göre not verme sistemi
curve
{f} bükmek
curve
(Askeri) Münhani
curve
{f} kavis çizmek
curve
spor
الإنجليزية - الإنجليزية
curve
the attractive shape of a womans body
المفضلات