the action of going beyond or overstepping some boundary or limit

listen to the pronunciation of the action of going beyond or overstepping some boundary or limit
الإنجليزية - التركية

تعريف the action of going beyond or overstepping some boundary or limit في الإنجليزية التركية القاموس.

transgression
sınırı aşma
transgression
ihlal etme
transgression
çiğneme
transgression
1. Kural çiğneme, kural İhlali2. Ttransgrasyon: deniz seviyesinin yükselmesi ile karaya doğru ilerlemesi3. Haddi asma, günaha girme
transgression
trans gressionalgünah ve hata kabilinden
transgression
günah işleme/ihlal
transgression
ihla1
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) kural çiğneme
transgression
transgrasyon
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) ihlal [bataille
transgression
{i} günah işleme, günah
transgression
{i} ihlal

İntihal, akademik etiğin ciddi bir ihlalidir. - Plagiarism is a serious transgression of academic ethics.

transgression
deniz seviyesinin yükselmesi ile karaya doğru ilerlemesi
transgression
{i} günah
transgression
{i} ihlal, bozma
transgression
(Sosyoloji, Toplumbilim) foucault]
transgression
{i} suç
الإنجليزية - الإنجليزية
transgression
the action of going beyond or overstepping some boundary or limit

  الواصلة

  the ac·tion of Go·ing be·yond or o·ver·step·ping some boun·da·ry or lim·it

  التركية النطق

  dhi äkşın ıv gōîn bîônd ır ōvırstepîng sʌm baundri ır lîmıt

  النطق

  /ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈgōən bəˈônd ər ˈōvərˌstepəɴɢ ˈsəm ˈboundrē ər ˈləmət/ /ðiː ˈækʃən əv ˈɡoʊɪn bɪˈɔːnd ɜr ˈoʊvɜrˌstɛpɪŋ ˈsʌm ˈbaʊndriː ɜr ˈlɪmət/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات