the act or process of codifying or reducing laws to a code

listen to the pronunciation of the act or process of codifying or reducing laws to a code
الإنجليزية - التركية

تعريف the act or process of codifying or reducing laws to a code في الإنجليزية التركية القاموس.

codification
tanzim etme
codification
kanunname şeklinde toplama
codification
{i} kodlama
codification
düzenleme
codification
(isim) kodlama
codification
{i} kanun halinde toplama
الإنجليزية - الإنجليزية
codification
the act or process of codifying or reducing laws to a code

  الواصلة

  the act or proc·ess of co·di·fy·ing or re·du·cing laws to a code

  التركية النطق

  dhi äkt ır prôses ıv kōdıfayîng ır ridusîng lôz tı ı kōd

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt ər ˈprôˌses əv ˈkōdəˌfīəɴɢ ər rēˈdo͞osəɴɢ ˈlôz tə ə ˈkōd/ /ðiː ˈækt ɜr ˈprɔːˌsɛs əv ˈkoʊdəˌfaɪɪŋ ɜr riːˈduːsɪŋ ˈlɔːz tə ə ˈkoʊd/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات