the act of eversing; destruction

listen to the pronunciation of the act of eversing; destruction
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of eversing; destruction في الإنجليزية التركية القاموس.

eversion
(Diş Hekimliği) dışa dönme
eversion
dışa doğru dönmüş olma
eversion
(Tıp) eversiyon
the act of
eyleminin
eversion
{i} ters dönme
eversion
(Diş Hekimliği) dışa dönme, dışa doğru dönmüş olma durumu
eversion
tersine döndürme
eversion
{i} ters döndürme
eversion
(Tıp) ters dön(dür)me
eversion
{i} tersyüz etme
eversion
tersyüzetme
eversion
{i} içini dışına çevirme
الإنجليزية - الإنجليزية
eversion
the act of eversing; destruction
المفضلات