the act of deliberating, consultation

listen to the pronunciation of the act of deliberating, consultation
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of deliberating, consultation في الإنجليزية التركية القاموس.

deliberation
{i} kafa yorma (Argo)
deliberation
tasarlama
deliberation
düşünüp taşınma
deliberation
tartışma

Perry yüksek sesle tartışmalara alıştı. - Perry became used to the loud deliberations.

deliberation
ihtiyat
deliberation
görüşme

Görüşmeler pazartesi günü devam edecek. - Deliberations will continue Monday.

Görüşmeler üç gün sürdü. - The deliberations took three day.

deliberation
kafa yorma
the act of
eyleminin
deliberation
{i} tedbirli olma
deliberation
(Mukavele) tartışma, düşünme, göze alma
deliberation
{i} danışma
deliberation
ağırbaşlılık/düşünme
deliberation
{i} üzerinde düşünme
deliberation
{i} görüşme, müzakere
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} deliberation
the act of deliberating, consultation
المفضلات