the ability to reproduce; in humans, the ability to bear children

listen to the pronunciation of the ability to reproduce; in humans, the ability to bear children
الإنجليزية - التركية

تعريف the ability to reproduce; in humans, the ability to bear children في الإنجليزية التركية القاموس.

fertility
doğurganlık

Ben bir doğurganlık ilacı alıyorum. - I'm taking a fertility drug.

fertility
üretkenlik
fertility
(Tıp) üreme
fertility
üretkenlik/verimlilik
fertility
(Tıp) fertilite
fertility
(Botanik, Bitkibilim) bitelge
fertility
mümbitlik
fertility
biteklik
fertility
verimlilik
fertility
bereketlilik
fertility
(Tıp) Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme
fertility
{i} bereket

Kırmızı aşk, tutku, bereket ve güç rengidir. - Red is the color of love, passion, fertility and power.

الإنجليزية - الإنجليزية
fertility
the ability to reproduce; in humans, the ability to bear children
المفضلات